top of page
Search
  • Writer's pictureCLSAS

Interview with CLS Language Partner Gunay Mehdiyeva


Gunay Mehdiyeva CLS Azerbaijan
Photo Courtesy of Gunay Mehdiyeva

Niyə CLS dil ortağı oldunuz? (Why did you become a CLS partner?)

Bir çox səbəbi var, amma ən önəmlilərini vurğulayacam. CLS dil ortağı olmağı istəmə səbəbim ilk növbədə fərqli mədəniyyətlərlə tanış olmaq və öz mədəniyyətimizi tanıtmaq idi. Ən önəmlisi də dilimizi öyrənmək istəyən birilərinə yardımçı olmaq. Səbəblərdən biri də fərqli təcrübə yaşamaq istəyim olub. (There are many reasons, but I’ll emphasize the most important one. The reason I wanted to be a CLS partner was primarily to get to know different cultures and to introduce our culture. The most important thing is to help someone who wants to learn our language. This is one of the reasons I had a different experience.)


Təcrübə haqqında ən çox nəyi xoşunuza gəlir? (What about the CLS did you enjoy most?)

Ən çox fərqli insanlarla tanış olmaq, fərqli hekayələr eşitmək və xarici tələbələrin baxış açısından dilimiz, mədəniyyətimiz və insanlarımız haqqında fikirlərini eşitmək maraqlı gəlmişdi. (It was interesting to get to know the different people, to hear different stories, and to hear about our language, culture, and people in terms of foreign students' views.)


Başqa azərbaycanlılara CLS dil ortağı olmağı məsləhət görürsənmi? Necə? Başqa azərbaycanlılara CLS dil ortağı olmağı məsləhət görürsənmi? Necə? (Do you advise other Azerbaijanis to become CLS language partners?)

Əlbəttə, çox məsləhət görürəm. Hətta səninlə işlədikdən sonra bir çox dostuma və bacıma da CLS dil ortağı olmaq üçün müraciət etməyi məsləhət gördüm. (Of course, I would highly recommend it. Even after working with you, I advised many friends and siblings to apply to be a CLS language partner!)


Kaiserslautern Universitetində Almaniyadakı təcrübələriniz barədə danışın. Azərbaycandan necə fərqlənir? (You’re currently studying abroad at Kaiserslautern University in Germany. How does it differ from living in Azerbaijan?)

Almaniyaya ilk gəldiyimdə çox çətinlik çəkdim, çünki ilk dəfə idi vətənimdən uzaqda, təmamilə fərqli ortamda və başqa dildə danışan insanların ətrafında olurdum. İndi isə alman dilini də öyrənirəm və hərşey çox yaxşıdır. Əlavə olaraq, burda şahidi oldum ki, bir çox xarici tələbələr üçün Almaniyada oxumaq başlarda çox çətin gələ bilir. Düşünürəm ki, bunun əsas səbəbi təhsil siteminin fərqli və bəzi ölkələrə nisbətən daha ciddi olmasıdır. Ona görə də xarici tələbələr üçün bu sistemə uyğunlaşmaq biraz vaxt alır. (When I first arrived in Germany, I had a great deal of difficulty, because for the first time I was away from my home country, in a different environment, and immersed other languages. Now I'm learning German, and everything is fine. Additionally, here I have witnessed that for many foreign students, reading in German can be very difficult at first. I think the main reason for this is that the education system is different and is more serious than in some countries. Therefore, adapting to this system for foreign students takes some time.)

86 views0 comments
bottom of page