top of page
Search
  • Writer's pictureCLSAS

Interview with CLS Language Partner Seymur Həmidov


Seymur Həmidov CLS Azerbaijan Language Partner
Photo Courtesy of Seymur Həmidov

Niyə CLS dil ortağı oldunuz? (Why did you become a CLS partner?)

Başqa millətlər ilə çalışaraq onların mədəniyyətləri ilə yaxından tanış olmaq üçün dil ortağı oldum. (I enjoy working with students from other nations. I get to be a linguist, talk to people from other countries, and become familiar with other languages.)


Təcrübə haqqında ən çox nəyi xoşunuza gəlir? (What about the CLS did you enjoy most?)

Mənimlə eyni yaşda və eyni statusda olan gənclərin dünya görüşü və Azərbaycam haqqında düşüncələri xoşuma gəldi. (I like working with people of the same age. We have a similar worldview and I like hearing about their thoughts on Azerbaijan.)


İstəmədiyiniz bir şey varmı? (Was there anything you did not enjoy?)

Dil ortaqlığını ilə dost olduqda, rəhbərlikdən narazılıq eşitmək heç də xoş deyil. Nəinki dostlar, yetkin istənilən şəxs, sir saxlamağı və məsələləri öz aralarında həll etməyi bacarmalıdır. Əgər həll yolu tapılmadıqda üçüncü tərəfə müraciət edilməlidir. (It can be hard to face criticism regarding your style of teaching, or experience difficulties teaching students. Additionally, students often try to solve issues on their own, but if they have trouble doing so, they should contact a third party to get help when they need it.)


Başqa azərbaycanlılara CLS dil ortağı olmağı məsləhət görürsənmi? Necə? (Do you advise other Azerbaijanis to become CLS language partners?)

Bəli, 2019 CLS proqramına dil ortağı kimi bir neçə tələbəni məsləhət görmüşəm. Onlar haqqında pozitiv rəy verərək. Onlar da CV lərini rəhbərliyə göndərərək interviyuda iştirak edirlər. (Yes, I have recommended other people to be language partners for the 2019 CLS. I give them a lot of positive feedback. They've sent their resumes to the program managers and participate in interviews.)


Sən indi nə edirsən? (What are you doing now?)

Hazırda şəxsi biznesimi idarə edərək, işimi təkminləşdirməyə çalışıram. (At the moment, I'm working on starting and improving my own business.)


46 views0 comments
bottom of page